Pénzmosás megelőzése |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korábbi hírek

Újabb 214 milliárd forint környezetvédelemre

2007.11.06

A környezeti kockázatok mérséklése, az egészséges életfeltételek megteremtése napjaink legsürgetőbb feladatai közé tartozik. Az új környezetvédelmi pályázati csomag ezen problémák megoldására nyújt lehetőséget. A november 6-án meghirdetett 32 pályázat 214 milliárd forint értékben támogatja környezetvédelmi beruházások megvalósítását.

Az éghajlatváltozás kockázata ma már senki számára sem kétséges. A klíma-változás Magyarországon fokozatos felmelegedéssel, a csapadék csökkenésével, a szélsőséges időjárási események gyakoriságának növekedésével jár együtt. Ezért létfontosságú, hogy az árvíz, a belvíz, és az aszály következményeit mérsékeljük. Ezekhez nyújtanak segítséget a most megjelenő árvízvédelmi, komplex vízvédelmi, vízbázisvédelmi pályázatok. Emellett lehetőség nyílik települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítására, szennyezett területek kármentesítésére. A környezettudatos magatartás kialakítását támogatja az erdei iskolák fejlesztésére kiírt pályázati lehetőség. Mindezeket a fejlesztéseket 167 milliárd forintos uniós forrás egészíti ki.

A regionális programok első alkalommal kínálnak módot környezetvédelmi beruházások megvalósítására. A 23 pályázati kiírás közel 47 milliárd forint értékben támogatja olyan helyi projektek megvalósítását, melyek a nagyobb regionális vagy országos rendszerekbe nem vonhatók be. Az érintett intézkedések az ár-, illetve belvízvédelemre, a 2000 lélekszám alatti települések szennyvízkezelésére, települési hulladéklerakók rekultivációjára, települési vízrendezés fejlesztésére fókuszálnak. Emellett a Közép-Magyarországi Régió pályázati lehetőségei között a természeti értékek védelme, erdei iskola hálózat fejlesztése, valamint a megújuló energiahordozó-felhasználás növelése is megtalálható.

A most induló pályázatok kedvezményezettei elsősorban a környezetvédelemért felelős állami és civil szervezetek és önkormányzatok.

2008 első negyedévében indul az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a következő életminőség csomag. Tájgazdálkodást megalapozó infrastruktúra kiépítése, a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszer fejlesztése, ivóvízbázisok biztonságba helyezése, bioetanol üzemek létesítése, valamint a fenntartható életmóddal és fejlődéssel kapcsolatos feladatok állnak a Környezet és Energia Operatív Program következő pályázatainak középpontjában 13 milliárd forint támogatási értékben. A tavasszal megjelenő regionális pályázatok több mint 20 milliárd forinttal támogatják a régiók egyedi, kisléptékű fejlesztéseit.

A pályázatokon kívül kiemelt projektek formájában is megvalósulnak környezetvédelmi beruházások a regionális programokban. 2007-2008-as időszakban mintegy 70 milliárd forint támogatásban részesülhetnek nagyobb volumenű projektek a hét régióban. A Kormány júliusban már több mint 10 milliárd forint odaítéléséről döntött.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok

Megjelenés dátuma: 2007-11-06

Lejárat dátuma: 2008-01-01

Forrás: NFU