Pénzmosás megelőzése |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korábbi hírek

Munkahelyi esélyegyenlőség elősegítése

A kitüntetés célja, hogy kiemeljük azon munkáltatók jó gyakorlatait, akik figyelmet fordítanak a munkahelyi esélyegyenlőség elősegítésére, a hátrányos helyzetű csoportok védelmére.

Bizonyára Önnek is fontos, hogy a nagyobb figyelmet igénylő dolgozók is a legtöbbet hozzák ki magukból. Talán Ön is példás munkáltató, akitől sok más munkáltató, szakértő szívesen tanulna! Amely cég nevéhez minél szélesebb körben kapcsolódhatna az érzés: "EZ EGY RENDES CÉG, FIGYEL A MUNKATÁRSAIRA IS".

Harmadszorra írtuk ki a "Befogadó Munkahely" díjat. A kitüntetés célja, hogy kiemeljük azon munkáltatók jó gyakorlatait, akik figyelmet fordítanak a munkahelyi esélyegyenlőség elősegítésére, a hátrányos helyzetű csoportok védelmére. Nekünk fontos, hogy a nyilvánosság felfigyeljen azon vállalkozásokra, amelyek humánpolitikájában lényeges szempont a munkahelyi esélyegyenlőség. A díj további célja az is, hogy más munkáltatók figyelmét is ráirányítsa a munkahelyi esély-megerősítés lehetőségeire.
A díj védnöke dr. Demszky Gábor.
A pályázatok beadási határideje 2007. október 31.

Az elmúlt két évben már elismerésben részesültek a legjobb befogadó munkahelyek, a munkáltatói jó gyakorlatokat pedig mindkét alkalommal kiadványban gyűjtöttük össze. Idén is díjazzuk a példás befogadó munkahelyi gyakorlatot folytató munkáltatókat.

A pályázatot ez alkalommal is két kategóriában hirdetjük meg:
A. költségvetési és non-profit szervezetek,
B. for-profit vállalkozások.

A díj adományozásának előkészítését a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda végzi, melynek feladata a pályázat előkészítése, kiírása, a pályázatok értékelése.
A díj adományozásáról a Bíráló Bizottság dönt, ahová tagot delegál:
 • a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara,
 • a Fővárosi Önkormányzat,
 • a Nonprofit Szövetség,
 • szociális partnerek az önkormányzati, munkáltatói, és munkavállalói oldal képviseletében,
 • a szaksajtó.
Díjazott lehet:
 • azon önkormányzati, kormányzati, vagy magántulajdonú munkáltató (szervezet, intézmény, vállalkozás stb.),
 • amely Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkezik,
 • és munkavállalói (beleértve a köztisztviselőket és közalkalmazottakat is) létszáma meghaladja az 50 főt.

A pályázatból kizáró ok:
 • a szervezet ellen Munkaügyi Felügyelet vagy az Egyenlő Bánásmód Hatósága által hozott elmarasztaló határozat.
A pályázat értékelési szempontjai:
 • Benyújtott dokumentáció
 • Érintett célcsoportok jelenléte
 • Folyamatok szabályozása
 • Esélyegyenlőségi terv/stratégia tartalma
 • Juttatások
 • Munkakörülmények
 • Képzés, előléptetés
 • Munkaügyi kapcsolatok
A díjak odaítélése a pályázati űrlap és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján történik, mindezzel együtt az Iroda munkatársai kérhetnek hiánypótlást vagy pontosítást a pályázóktól az elbírálás időszakában, a Bíráló Bizottság tagjai pedig látogatást tehetnek a pályázóknál.

Külön értékeljük a vállalkozásokat és az intézményeket, nonprofit szervezeteket. A díjazottak példás tevékenységéről és a díjazás indoklásáról ezúttal is kiadvány készül, amelyet eljuttatunk több ezer munkáltatóhoz, szakmai szervezetekhez, a sajtó képviselőihez. Idén a pályázók területi hatókörét kiszélesítettük országosra. Így a vidéken működő munkáltatók is bemutathatják, hogy a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva, milyen intézkedéseket tesznek a munkahelyi esélyegyenlőség megerősítése érdekében.

A díjra az erre a célra készített pályázati űrlapon lehet nevezni!
A pályázatok beadási határideje 2007. október 31.
A pályázatok elbírálása, és a díjkiosztás várhatóan 2007. november

A pályázatot mellékletekkel együtt 1 eredeti és 1 másolati példányban, valamint 1 digitális példányban kell benyújtani (CD-n vagy lemezen, azon mellékletekkel, melyek elérhetőek ilyen formában) a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda címére (1091 Budapest, Üllői út 45.).
Kérjük a borítékra ráírni: BEFOGADÓ MUNKAHELY DÍJ 2007!

Az ünnepélyes díjkiosztásra évente novemberben kerül sor egy szakmai rendezvény során, melyen a Fővárosi Önkormányzat vezető képviselői mellett az illetékes minisztérium is magas szinten képviselteti magát. Maga a díj pénzjutalommal nem jár, de a nyertesek használhatják a "Befogadó Munkahely 2007" címet és logót, valamint emlékplakettet kapnak.
A díj 2005-ben az EQUAL közösségi kezdeményezés támogatásából elindult BEFOGADÓ BUDAPEST projekt keretében került megalapításra a Fővárosi Önkormányzattal közösen.

Kérjük, pályázata alátámasztására minél több dokumentumot csatoljon!
További információ és pályázati űrlap honlapunkon www.pestesely.hu, vagy a totha@pestesely.hu Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. e-mail címen, illetve telefonon Tóth Annamáriánál a 216-0809-es számon szerezhető.


Kulinyi Márton
ügyvezető igazgató

2007. 09. 04.

Megjelenés dátuma: 2007-01-01

Lejárat dátuma: 2008-01-01

Forrás: pestesely